Biseksual nədir? Kimdir?

Biseksual
Biseksual nədir? Kimdir?

Biseksuallıq nədir və necə meydana gəlir?

Biseksuallıq hər iki cinsdən olan insanlara qarşı cinsi olaraq maraq duymaq və onlarla romantik və ya intim bir əlaqə içinə girmə hissləridir. Biseksual bir kimsə hər iki cinsə də eyni ölçüdə maraq duymaya bilər və bu marağın dərəcəsi zaman keçdikcə dəyişə bilər.

Özünü qəbul etmə biseksall şəxsiyyətin açarıdır. Bir çox kimsə hər iki cinsdən olan kəslərlə intim münasibətə girər, ancaq özlərini biseksual olaraq təyin oluna bilməz. Bənzər şəkildə, bəzi digər insanlar da yalnız bir cinsiyyət ilə intim əlaqəyə girirlər və ya heç əlaqəyə girməzlər, ancaq yenə də özlərini biseksual olaraq qəbul edərlər. Bir kimsənin biseksual olub olmadığını müəyyənləşdirəcək bir formul yoxdur.

Biseksual kimlik necə meydana gələr?

Bəzi insanlar, bir adamın heteroseksual, homoseksual və ya biseksual olaraq doğulduğuna (məsələn doğum əvvəli hormonal təsir səbəbiylə) və şəxsiyyətinin daxili və dəyişdirilə olduğuna inanarlar. Digərləri, cinsi yönümləri ictimailəşmə (məsələn, ana və ataya aid modellərin təqlid edilməsi və ya rədd edilməsi) və ya şüurlu seçki (məsələn, siyasi feminist şəxsiyyətin bir hissəsi olaraq lezbiyanlığın seçilməsi) nəticəsində olduğuna inanarlar. Digərləri isə bu faktorların bir-birlərinə  təsirinə inanar.

Bioloji, ictimai və mədəni faktorlar hər adam üçün fərqli olduğu üçün, istər biseksüel, istərsə gay və ya lezbiyen, heteroseksual ya cinsiyyəti olmayan olsun, hər kəsin cinsəlliyi olduqca fərdidir.  Bir çox insan biseksuallığı, yalnız insanların keçdikləri bir mərhələ olaraq qiymətləndirir. Əslində isə hər hansı bir cinsi yönüm bir mərhələ ola bilər. İnsanlar müxtəlifdir, fərdi cinsi duyğular və davranışlar zamanla dəyişə bilər. Cinsi şəxsiyyətin formalaşması və sağlamlaşması davam edən bir prosesdir. Biz ümumi olaraq heteroseksual olaraq toplumsallaştığımız üçün, biseksuallıq bir çox insanın öz eynicinslilərinin fərqinə çatmaları prosesinin bir mərhələsi olaraq yaşadıqları bir mərhələdir. Bir çoxları isə, olduqca uzun bir gey və ya lezbiyan şəxsiyyət müddətinin ardından sonra özlərini biseksual olaraq qəbul ediblər.

Ron Fox tərəfindən 900-dən çox biseksual fərdlə edilən bir iş, bunların 3-də 1-nin daha əvvəl lezbiyan və ya gey olaraq təyin olunduğunu ortaya çıxarmışdır. Bəlkə də davamlı olmayacaq bir yönüm, yaşanan zaman kəsiyi boyunca bu hal etibarlı ola bilər. Biseksuallıq eynilə homoseksuallıq və heteroseksuallıq kimi cinsi kəşf prosesində keçici bir pillə də ola bilər, sabit, uzun-müddətli bir şəxsiyyət də.

mənbə: lgbtaz.wordpress.com