Xərçəng yaradan maddələr "Starbucks" məhsullarında da var (SİYAHI)

Xərçəng yaradan maddələr "Starbucks" məhsullarında da var
Qəhvə içmək onkoloji xəstəliklər yaradır. Hətta, ABŞ-ın Koloforniya Məhkəməsinin qərarına görə, "Starbucks" və digər qəhvə istehsalçıları öz məhsullarını xərçəng yaratmasına dair xüsusi qeydlə satmalıdır. Məhkəmənin qərarına görə, bu məhsullarda qəhvə yetişən zaman onda əmələ gələn akrilamid məhsulu var. 

Bəs daha hansı maddələr xərçəng yarada bilər?

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siyahısında "carcingogenic", yəni xərçəng xəstəliyi yaradan maddələr, kimyəvi birləşmələr, viruslar və qidalar sadalanıb.

1. Siqaret və tütün məmulatları
2. Solyarilər və çimərlikdə özünü günə vermək
3. Alüminium istehsalı
4. Sudakı ağır metallar
5. Auramin istehsalı
6. Ayaqqabı istehsalı və təmiri
7. Bacaların təmizlənməsi
8. Daş kömürdən qaz alınması
9. Bitum distillyasiyası
10. Koks istehsalı
11. Mebel və xarratlıq işləri
12. Radonlu şəraitdə hematit
13. Passiv siqaret çəkilməsi
14. Poladəritmə
15. İzopropanol istehsalı
16. Boya istehsalı
17. Rəngsazlıq
18. Qır döşənməsi
19. Rezin məmulatlar sənayesi
20. Qeyri-üzvi turşular
21. Aflatoksinlər
22. Spirtli içkilər
23. Betel çeynənməsi
26. Daş kömür əsaslı qətranlar
27. Qətran
28. Daş kömür yandırılması nəticəsində yaranan tüstü
29. Dizel tüstüsü
30. Mineral yağlar
31. Fenasetin
32. Aristoloqiklik bitkilər
33. Polixlorlaşdırılmış bifenillər
34. Çin üsulu ilə duza qoyulmuş balıq
35. Şist yağları
36. His
37. Elektron siqaretlər
38. Ağac tozu
39. Qızardılmış ət, kabab
40. Asetaldehid
41. 4-aminobifenil
42. Aristoloqik turşular və metabolitlər
43. Asbest
44. Mərgümüş
45. İmuran
46. Benzol
47. Benzidin
48. Benzopiren
49. Berillium
50. Xlornapazin
51. Bixlormetil efir
52. Xlormetilmetilefir
53. 1,3-butadien
54. 1,4-butandiol dimetansulfonat (busulfan, mileranom)
55. Kadmium və kadmiumlu birləşmələr
56. Xlorambusil
57. Metil-CCNU
58. Xromlu birləşmələr
59. Tsiklosporin
60. Hormonal kontraseptivlər
61. Estrogenli kontraseptivlər
62. Tsiklofosfamid
63. Dietilstilboestron
64. Benzinli boyalar
65. Epşteyn-Barr virusu
66. Steroidsiz estrogenlər
67. Sabit estrogenlər
68. Postmenopauza üçün estrogenlər
69. Spirtli içkilərdə etanol
70. Erionit
71. Etilen oksid
72. Sisplatin və bleomisin
73. Etopozid
73. Formaldehid
74. Qallium arsenid
75. Pilori heliobakteriyası
76. Hepatit C virusu
77. Hepatit C infeksiyası
78. Aristokoloqikli bitki dərmanları
79. Virus immun çatışmazlığı
80. Papilloma virusu
81. T-limfotroplu virus
82. Melfalan
83. Metoksalen
84. Metilen-bis
85. Kimya terapiyası
86. İprit
87. 2-naftilamin
88. Neytron şüalanması
89. Nikel
90. Nitrosometilamin
91. Nitrozonornikotin
92. Viverrin infeksiyası
93. Atmosferin çirklənməsi
94. Toz
95. Fosfat
96. Plutonium-239
97. Yod-131 izotopu
98. Radionuklidlər, alfa şüalanma
99. Radionuklidlər, beta şüalanma
100. Radium-224
101. Radium-226
102. Radium-228
103. Radon-222
104. "Schistosoma haematobium" infeksiyası
105. Kristallik çaxmaqdaşı
106. Günəş radiasiyası
107. Asbestli talk
108. Tamoksifen
109. Tetraxlordibenzoparadioksin
110. TioTEF
111. Torium-232
112. Treosulfan
113. Ortotoluidin
114. Vinilxlorid
115. Ultrabənövşəyi şüalanma
116. Rentgen və qamma şüalanma


mənbə: cebhe.info